Tsunehiko Kamijô

Rôle(s)

2001

Le Voyage de Chihiro

- Chichiyaku (voice)